Menüü

Valmis Eesti esimene eraomandis olev sõjarelvade hooldus- ja remondihall

Go Craft avas täna Eesti esimese eraomandis oleva sõjarelvade remondi- ja tootmishalli, mis vastab kõikidele relvaseadusest tulenevatele nõuetele ning kus esimese suure tööna algab Eesti Kaitseväe soomustransportööride CV90 ja liikursuurtükkide K9 ümberehitus.

Hoone avasid pidulikult kaitseminister Hanno Pevkur ja Go Groupi nõukogu liige Tiit Pruuli.

„Mul on hea meel, et meil on Eestis nüüdsest olemas esimene erasektori partner, kes on saanud valmis relvaseaduse nõuetele vastava soomusmasinate töökoja väljapool kaitseväge, kus eraettevõtted saavad relvi ja relvasüsteeme integreerida, neid hooldada ja remontida. Selliseid keerukaid integratsiooni- ja arendustöid ei ole Eestis varem tehtud nagu Go Craft teeb toetussoomukite ja K9 ümberehitusel. Kaitsetööstuse arendamise mõttes on oluline just see, et ettevõte ei tee töid üksi, vaid kaasatud on ka teised partnerid. Teenus on kaitseväele lähemal ja koha peal võtta,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

Go Groupi nõukogu liige Tiit Pruuli sõnas, et militaartehnika remondihall on olnud ettevõtte strateegilistes kavades mitu aastat, ent Ukrainas toimuv on andnud sellele veelgi suurema tähenduse ja mõõtme. „Tänases maailmas pole midagi tähtsamat kui turvalisus. Seega on ka Eesti esimese eraomandis militaartehnika remondi- ja tootmishalli avamine üks väike, aga oluline osa meie kõigi turvatunde loomisel,“ rääkis Pruuli. “Soovime halli avamise ning siinsete töödega olla usaldusväärsed partnerid nii Eesti Kaitseväele kui ka lähinaabrite relvajõududele ning vajadusel ka Eestis baseeruvatele NATO vägedele.”

Eesti esimese erakätes oleva militaartehnika remondihalli on rajanud Go Groupi kontserni tütarettevõte Go Craft. Tootmiskompleksi pind on 1500 m2 ning see on ehitatud vastavalt kõikidele relvakäitlemise turva- ja ohutusnõuetele. Hoones on võimalik sõltuvalt masinate või tehnika suurusest kasutada kuni 10 töökohta, soetatud remonttöödeks vajalik tehnika ning rajatud ka eraldi relvasüsteemide värvikamber.

„Ukraina sõda näitab veelkord, et kriisiolukorras või nendeks valmistumisel saadab edu neid, kes teevad koostööd ja hoiavad üksteise usaldust. Seda nii riigi, kogukonna kui eraettevõtetega. Oleme sõlminud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusega lepingu 37 soomustransportööri CV90 ümberehituseks ja remondiks ning 24 liikursuurtüki K9 modifitseerimiseks ja eestindamiseks. Nendeks aga ka järgmisteks töödeks olemegi investeerinud sellesse halli, mis võimaldab ka kriitilisel ajal leida siitsamast operatiivseid lahendusi masinate remondi või ümberehituse korraldamisel. Usun, et just erasektori senisest oluliselt suurem kaasamine on käimapanev jõud Eesti kaitsetööstuse edasisel edendamisel,“ ütles Pruuli.

Halli piduliku avamise käigus anti Go Groupi tütarettevõte Go Tracki poolt MTÜ ProPatriale kingitusena üle veoauto SISU koos töötajate ja grupi annetuste eest soetatud talvevarustusega. Sündmuse käigus saadeti veok Ukrainasse rinde poole teele.

Militaartehnika remondi- ja tootmishalli ehitamine algas möödunud aasta sügisel ning värskelt, 22. novembril sai Go Craft selle kasutamiseks ka ametliku relvakäitlemisloa. Ettevõtte investeeris remondi- ja tootmishalli rajamisse ning turvasüsteemi tagamisse ligi 4 miljonit eurot.