Menüü

KES ME OLEME?

AS Go Group on emaettevõtteks kontserni 18 tütarettevõttele, millest laiemalt on tuntud Go Bus, Go Travel, Go Craft, Go Hotel Shnelli, Go Track, Go Rail, Go Property, Go Forward, Go Oil ja Edelaraudtee. Meie tegusas tiimis on ligemale 20 töötajat, kes on kontserni ettevõtetele igapäevaselt toeks finantsi, juriidika, infotehnoloogia, personali, turunduse ning kommunikatsiooni alal.

Põhjalikud erialased teadmised oma teenusvaldkonnas sh oskus õigel hetkel kaasata täiendavaid spetsialiste. Meie töö on professionaalne ka siis, kui klient oleks nõus kehvema kvaliteediga.

Tulemusele orienteeritus ehk õigeks ajaks soovitud eesmärgi saavutamine, kasutades oma erialast ekspertiisi ja läbimõeldud töökorraldust.

Ettevõtlikkus oma teadmiste ja oskuste pidevas arendamises ning tööprotsesside uuendamisel, et pakkuda konkurentsivõimelist ja lisaväärtust loovat teenuse hinda.

Töötaja- ja peresõbralikkus on üks olulistest eesmärkidest, mille poole Go Groupis pidevalt püüeldakse, et töötajad saaksid end erialaselt kõige parimini teostada. Oleme läbinud peresõbraliku tööandja märgise programmi ning meile on Sotsiaalministeeriumi poolt väljastatud pronkstase. See näitab, et meil väärtustatakse töötajate heaolu ning ettevõte on teadlikult pingutanud selleks, et töö- ja pereelu saaks edukalt ühildada. Soovime, et peresõbralikkus oleks kogu ettevõtte mõtteviis ning töö, pere ja hobid moodustaksid ühe terviku. Peresõbraliku tööandja märgisele toredaks täienduseks on meile omistatud ka Kaugtöö Tegija märgis, mis annab tunnistust sellest, et meil soositakse paindlikke tööviise ning oleme sellega heaks eeskujuks ka teistele.

Grupi ettevõtted kaardistavad pidevalt oma võimalusi Eesti jätkusuutlikuks arenguks. Oleme nendes küsimustes väga praktilise meelega. Keskendume sellele, mida saaksime teha homme paremini kui täna. Otsuseid tehes kaalume kas valitud lahendus on ka jätkusuutlik. Paljudest väikestest otsustest tekibki lõpuks suur muutus. Viimastel aastatel on meile enim rõõmu pakkunud mitmed kontserni roheteod: oleme taakasutanud killustikku raudteeremondis, rajanud kuus päikeseparki, paigaldanud jaamadesse e-laadijaid ja võtnud kasutusele e-sõidukeid, vahetanud välja valgusteid nii sees kui väljas, parandanud hoonete soojustust, automatiseerinud kliimajuhtimist ning sõitnud miljoneid kilomeetreid biokütusega. Tervikliku keskkonnajuhtimise sertifikaat ISO 14001 on Edelaraudteel, Go Trackil, Go Craftil ja Ecostars märgis Go Hotel Shnellil.

Go Group korraldab rahvusvahelist käsidresiinivõistlust Relsiralli, mis toob kord kahe aasta jooksul raudteele kokku ligemale 200 erinevate raudtee-ettevõtete ning ohutusega seotud ametite esindajat. Kahe päeva jooksul pumbatakse käsidresiinidel olenevalt marsruudist 120-200 kilomeetrit, võetakse omavahel mõõtu osavust nõudvates katsetes ning suheldakse kaasa elama tulnud publikuga. Sõltumata riigist ja meeskonnast ollakse võistlusel väljas raudteeohutuse eest. Relsiralli laiem eesmärk on raudteeohutusalase teadlikkuse tõstmine ja üksteisega arvestamine, et ennetada õnnetusi raudteel ja selle läheduses. Aastal 2002 alguse saanud Relsiralli algne idee pärineb Soomest, kus on peetud ka ala mitteametlikke maailmameistrivõistlusi. Relsiralli käsidresiinid on disaininud ja valmistanud Go Tracki meistrid.

Go Group on pidevas arengus, eesmärgiga olla täna paremad kui aasta tagasi. Oleme ambitsioonikad, seame omale kõrgeid sihte ja tegutseme järjepidevalt oma eesmärkide suunas. Oleme aastate jooksul toetanud tegijaid, kes jagavad samu väärtusi, kes unistavad suurelt ning julgevad nihutada oma piire. Koos saame muuta maailma paremaks ja inspireerida teisi.

Purjetaja Romi Safin

Go Travel

Solaride päikeseauto

Go Travel

Sinilillekampaania

Go Craft

Ootame liituma häid inimesi, kes jagavad meiega samu väärtusi. Hindame avatud suhtlemist, ühiseid eesmärke ning tasakaalustatud töö- ja pereelu. Pakume oma tiimi liikmetele tervisekindlustust või sporditoetust ning võtame ette vahvaid ühiseid üritusi. Kui sulle pakub huvi Go Groupis või mõnes meie kontserni tütarettevõttes, siis võta ühendust personalijuhi Anneli Alpiusega.