Menüü

RKIK sõlmis Go Craftiga raamlepingu CV90 ja K9 ümberehituseks

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) sõlmis raamlepingu ettevõttega GoCraft AS (endine Ühinenud Depood AS) 24 liikursuurtüki K9 modifitseerimiseks ja eestindamiseks. Lepingu kogumaht on 4,6 miljonit eurot.

“Tegemist on osa loomulikust protsessist masinate integreerimisel Eesti kaitseväe süsteemidega. Modifitseeritud ja eestindatud liikursuurtükid ühendatakse kaitseväe sidesüsteemidega ning need saavad edukalt kasutada kaitseväe poolt välja arendatud tuletoetussüsteemi TOORU. See loob eelduse üksuse efektiivseks toimimiseks ühtse löögirusikana lahinguväljal,” märkis RKIK-i soomustatud sõidukite ja tehnika kategooriajuht Ivar Janson.

Tehtavad tööd hõlmavad liikursuurtükkide side- ja juhtimissüsteemide paigaldamist, värvimistöid, tulekustutussüsteemi vahetust, elektrisüsteemi kohandamist ja muude lisatarvikute paigaldamist.

„K9 Kõu näol saab kaitsevägi endale kiiresti ümberpaikneva, meeskonnale kaitset pakkuva, töökindla ja ajateenijatele ning reservväelastele väljaõppeks piisavat lihtsakoelise relva. K9 eestindamisel on arvestatud tulevaste kasutajate vajaduste ja ettepanekutega ning seeläbi luuakse eeldused K9 potentsiaali kõige efektiivsemaks kasutamiseks Eesti oludes, mis tõstab kaitseväe brigaadide tuletoetusvõimet,“ lisas kaitseväe suurtükiväeinspektor kolonelleitnant Arbo Probal.

Esmalt arendatakse ja ehitatakse kaks prototüüpi, mis läbivad testperioodi kaitseväes. Kinnitatud projekti alusel ehitatakse valmis ülejäänud liikursuurtükid. Tööd teostatakse koostöös kaitseväe, GoCraft AS-i ja Lõuna-Koreast K9 tootja Hanwha Defence’ga.

„Go Crafti jaoks oli tegemist väga olulise hankevõiduga, mis annab meile võimaluse rahvusvaheliseks koostööks kaitsetööstuse valdkonnas. Koostöö liikursuurtükkide tootjaga saab olema kindlasti väga huvitav ning meie ettevõtte ja Eesti kaitsetööstuse arendamiseks väga oluline. Kuna raamleping on sõlmitud 84 kuuks, siis saame tõestada, et oleme RKIK-le ja kaitseväele hea ja usaldusväärne koostööpartner,“ lisas GoCraft AS militaarsõidukite valdkonna juht Tormis Saar.

Kokku on kehtiva riigikaitse arengukava 2026 järgi kolme aasta jooksul Lõuna-Koreast Eestisse saabumas 18 liikursuurtükki kogumaksumusega 58 miljonit eurot, mis sisaldab ka väljaõpet instruktoritele ja hoolduspersonalile, eritööriistu ja varuosi. Lisaks on kaalumisel osta veel kuus liikursuurtükki ning luua liikursuurtükiväe võime ka 2. jalaväebrigaadile, mis ühtlustaks ja tõstaks oluliselt kaudtulevõimet mõlemas brigaadis.

Liikursuurtüki K9 põhjalik väljaõpe Eesti kaitseväe esindajatele algas möödunud aasta septembris Lõuna-Koreas, kus toimus relva kasutaja tasemekursus. Nüüdseks on kaitseväel koos instruktorite baas, kes alustavad ajateenijate koolitamist juba sel sügisel. Liikursuurtükid on suure läbimisvõimega, roomikutel, hea soomuskaitsega ja suure tulejõuga. Relvasüsteemide eluiga on 45 aastat, mis tähendab, et Eesti suurtükiväelased saavad neid relvasüsteeme kasutada veel vähemal 30 aastat.

Viimased modifitseeritud ja eestindatud liikursuurtükid antakse kaitseväele üle 2024. aastal.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse pressiteade, 03.08.2021

Foto: Kaitsevägi