Menüü

Purtse tuule- ja päikesepargis plaanitakse hakata tootma rohevesinikku

Keskkonnainvesteeringute Keskus otsustas rahastada Enefit Greeni Purtse tuule- ja päikesepargis rohevesiniku tootmist, mille võtavad kasutusele Alexela tanklad ja Go Busi vesinikbussid.  

Enefit Green plaanib KIKi toetuse abil arendada Purtse hübriidparki vähemalt 0,5 MW suuruse elektrolüüseriga rohevesiniku tootmisjaama, mis suudab pakkuda vesinikku vähemalt seitsmele liinibussile aastas. Projekti kogumaksumus on 13,7 miljonit eurot, millest toetus moodustab 9,9 miljonit.

„Enefit Greeni jaoks on oluline kasutada rohelist taastuvenergiat ja võimaldada puhaste kütuste kasutamist. Erinevalt elektrist saab vesinikku pikaajaliselt salvestada ja kasutada ka seal, kus elektrifitseerimine on keeruline. Projekti tulemusena väheneb iga-aastane kasvuhoonegaaside heitkogus 1200 tonni, seega panustab vesiniktootmine puhtamasse keskkonda. Vesiniku kasutus loob täiendavaid võimalusi transpordisektorile, kuna vesinik on sobilik ka pikemate distantside ja suurte sõidukite jaoks, “ selgitas Enefit Greeni juhatuse liige Andres Maasing rohevesiniku olulisust.

Rohevesiniku tootmisüksus saab elektri Purtse hübriidpargi alajaamast  tootmisüksuse ja akusalvesti jaoks rajatava otseliini kaudu. Neil tundidel, kui ei tööta tuule- ega päikesepark, võetakse vesiniku tootmiseks vajalik elekter võrgust või akusalvestist. Kui kõik läheb plaanipäraselt, valmib vesiniku tootmisüksus sügisel 2025, vesiniku tarbimine algab 2026. aastal.

Projekti käigus soetab Eesti Energia kaks vesinikul töötavat sõiduautot ja projektipartner Alexela kaks vesiniku veokit ning kuus sõiduautot.

Lisaks rajab Alexela  Tartusse ja Saugasse avalikud tanklad rohelise vesinikkütuse tankimiseks ning vastutab vesiniku logistika eest. „Roheinnovaatorina näeme taastuvatest allikatest toodetud rohekütustes suurt potentsiaali, mida rohkem on meil alternatiive ja valikuid, seda tugevam on ka meie energiajulgeolek,” märkis Alexela alternatiivkütuste arendusjuht Artur Dianov. „Vesinik on roheenergia evolutsiooni osa, mida saab kiirendada üksnes riigi ja erasektori koostöös. Alexela roll on tagada toimiv taristu ja logistika, mis tagaks sujuva ülemineku ja maksimaalse kasutajamugavuse. Selle projekti raames saame muuhulgas rajada vesinikutanklad ka Tartu- ja Pärnumaale lisaks juba välja lubatud Tallinna jaamadele,“ lisas Dianov.

Go Bus paneb aga käiku kolm keskkonnasõbralikku vesinikbussi, mis hakkavad teenindama kliente Tartu linnaliinidel. Projektiväliseks oluliseks osapooleks on nimelt ka Tartu linn, kes koos Eesti Energia ja Alexelaga on Eesti Vesinikuoru asutajaliikmed ning Euroopa puhta vesiniku alliansiga liitujad.

„Sellest pilootprojektist tekib palju praktilisi teadmisi nii kohalikele omavalitustele teenuse tellijana kui bussiettevõtetele, millistel tingimustel ja mahus on mõistlik järgnevatel hangetel vesinikbusse kasutada. Liigub erinevaid arvamusi ja linnalegende vesiniku sobivusest ühistranspordi energiakandjana – eesmärk on need asendada kohaliku kogemuse ja teadmistega,“ sõnas Go Groupi kontserni tegevjuht Jüri Etverk.