Menüü

Kodumaist kaitsetööstusettevõtet Go Craft asub nõustama kindral Riho Terras

Go Groupi kuuluva kaitsetööstuse valdkonna ettevõtte Go Craft juhatuse nõunikuna on märtsist alates ametis kindral Riho Terras.

Go Groupi ühe omaniku Tiit Pruuli sõnul seisavad Eesti kaitsetööstuse ning ettevõtte ees suured väljakutsed. „Ettevõtte strateegiline fookus on olnud militaartehnika arendamisel ja ehitamisel alates Ukraina sõja algusest. Turbulentsete aegade jätkudes on üha tähtsam osata meie nappe ressursse ratsionaalselt kasutada ja seada uusi suundi ning selleks tuleb kaasata professionaale. Riho Terras kui oma ala vaieldamatu autoriteet ja ekspert nii Eestis kui ka väljaspool, on oluline meie meeskonnale,“ sõnas Pruuli.

Riho Terrast ajendas kodumaise kaitsetööstuse arengus kaasa lööma praegune julgeolekuolukord ning võimalus pikaaegne valdkondlik kogemus Eesti heaks tööle panna. „Kodumaise kaitsetööstuse roll on praeguses julgeolekuolukorras tähtsam kui kunagi varem. Olen loomulikult valmis selle arendamisse panustama ning kaasa mõtlema,“ lausus kindral.

Go Crafti valduses on Eesti esimene eraomandis olev sõjarelvade remondi- ja tootmishall, mis on ehitatud relvasüsteemidega varustatud soomustehnika modifitseerimiseks ning vastab kõikidele relvaseadusest tulenevatele nõuetele. Tootmiskompleksi 1500 ruutmeetrisel pinnal saab hooldada, remontida ja integreerida relvi ja relvasüsteeme. Olemasoleva tegevusloa alusel on võimalik ka relvi, nende olulisi osasid ja lõhkeainet mittesisaldavat laskemoona toota.

Go Crafti juhi Tormis Saare sõnul soovib ettevõte senist tegevust militaartehnika ümberehitamisel edasi arendada ja laiendada. „Sellises mahus soomustehnika ehitamine nagu Go Craft seda teeb, on erasektoris esmakordne ning seni valminud masinad ja tulemuslik koostöö Eesti kaitseväega annab kinnitust, et meil on olemas professionaalne meeskond, kvaliteetsed materjalid ning toimivad tarneahelad. Need on olulised eeldused edasiseks arenguks ja tegevuse laiendamiseks ning usun, et valdkonna tipptegija Riho Terrase liitumine annab ettevõtte arengule veelgi selgema suuna ja hoo,” märkis Go Crafti juht.

Ettevõte täidab ajalooliselt kõige suuremahulisemat riiklikku tellimust Eesti kaitsetööstusele, milleks on toetussoomukite CV90 ümberehitus kaheksaks erinevaks modifikatsiooniks nagu näiteks pioneerisoomukiks, tankitõrjesoomukiks ja juhtimissoomukiks ning ehitab ümber liikursuurtükid K9 Kõu, tagades ühtlasi elukaaretoetuse valmimisele järgnevatel aastatel. Kahe hanke tulemusel saab Eesti kaitsevägi enda käsutusse 24 moderniseeritud liikursuurtükki K9 Kõu ning 37 toetussoomukit CV90.