Menüü

Go Shnelli läheb pealinna esimese hotellina üle taastuvenergiale

Go Shnelli läheb pealinna esimese hotellina üle taastuvenergiale, avades hoone katusel päikesepargi, mille võimsus katab kuni 80 protsenti hotelli energiavajadusest. Investeering on osa hotelli ja kogu kontserni üleminekust rohelisele ärimudelile.

„Kuigi kogu maailm liigub kestliku turismimudeli suunas, on Eesti selles osas veel lapsekingades. Seega otsustasime Go Hotel Shnelli ümber ehitada pealinna esimeseks rohehotelliks. Esmase sammuna vahetasime soojatarbimise optimeerimiseks enne kriisi ära hotelli aknad, nüüd avasime hotelli vajadusi katva päikesepargi ning järgmiseks paigaldame automaatika, mis hakkab energia tarbimist kontrollima, et see madalamale tasemele viia. Uus lahendus säästab energiat, parandab sisekliimat ning hoiab keskkonda,“ sõnas Go Hotel Shnelli juhataja Alver Pupart.

Go Hotel Shnelli katusele rajatud päikesepargi võimsus on 40 kW, mis katab sõltuvalt aastaajast ja tarbimisest kuni 80% hotelli energiavajadusest. „Taastuvenergia ei kata küll ära kogu hotelli vajadust, kuid päikeselisel perioodil saame enamuse vajaminevast oma toodetud elektrist. Loodame, et suvel, kui päevad on pikemad ja päike kõrgemal, saame kuni 80% hotelli energiavajadusest paneelidest. Muidugi sõltub palju ka tarbimisest ja hotelli täituvusest,“ rääkis Pupart.

Go Shnelli juhi Alver Puparti sõnul on päikesepargi avamine vaheetapp hotelli üleminekuks rohelisele ärimudelile. Edasi minnakse „Go Green“ projektiga, mille jaoks saadi toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist. „Projekti tulemusel saab hotell uue hooneautomaatika, mõõtmissüsteemi ning kaasajastatud valgustuse, mis võimaldab muuta majutusteenuse efektiivsemaks tänu energiatarbimise vähenemisele ning ühtlasi pakkuda kvaliteetsemat sisekliimat hotellis viibivatele külalistele,“ avas Pupart tulevikuplaane.

Hotellijuhi sõnul kõnetab uus ärimudel laiemalt kõiki roheliselt mõtlevaid kliente, keda on üha rohkem. „Täna on väga paljudel külalistel ootused kestlikult arendatud teenustele ning see projekt võimaldab arendada n-ö klienditeekonda tervikuna, pakkudes võimalust tarbida teenust nii, et klient saab panustada energiasäästvasse kasutusse läbi madalamate kütte- ja elektrikulude tarbimise,“ ütles Alver Pupart.

Jätkusuutliku majandamise teema hõlmab läbivalt kogu Go Groupi kontserni. „Analüüsime, millised on igas ettevõttes need valdkonnad, kus saab energia tarbimise seisukohast kõige rohkem korda saata ja võtame ette vajalikud sammud. Bussiäris on see näiteks kütuse tarbimine, hotelli ja laiemalt kinnisvara puhul on kindlasti kommunaalid esimene koht, kust annab ökoloogilise jalajälje vähendamiseks midagi ette võtta. Kui kõigi grupi ettevõtete puhul jätkusuutlikkusest läheneda, on see kokkuvõttes päris suur samm,“ selgitas Go Groupi tegevjuht Etverk.

Go Groupi kontserni investeering ainuüksi päikeseparkidesse ulatub enam kui 200 000 euroni. Viimase 4 kuu jooksul on Go Groupile kuuluvatele kinnistutele rajatud 5 päikeseparki Tallinnas, Rakveres, Tartus ja Türil.