Menüü

Go Hotel Shnelli pälvis rahvusvahelise Ecostars rohemärgise

Tallinna kesklinnas asuv Go Hotel Shnelli pälvis esimese hotellina Eestis Ecostars rohemärgise, mis on rahvusvaheline tunnustus hotelli jätkusuutlikule majandamisele.

Hotelli juhi Alver Puparti sõnul kõnetab rohemärgis kõiki keskkonnasäästlikult mõtlevaid kliente, keda on üha rohkem. „Juba täna eelistab väga suur osa klientidest peatuda hotellides, mis tegutsevad keskkonda hoidvalt. Meie hotelli külalised saavad seeläbi ka ise panustada energiat säästvatesse lahendustesse,“ sõnas Pupart.

Go Hotel Shnelli üleminek keskkonnasäästlikule ärimudelile on toimunud mitmes etapis. Esmalt vahetati soojatarbimise optimeerimiseks välja kogu hoone aknad energiasäästlike kolmekordsete pakettakende vastu. Seejärel rajati katusele 40 kWh tootev päikesepark, mis võimaldab olenevalt aastaajast ja tarbimisest katta kuni 80% hotelli energiavajadusest taastuvenergiaga.

Eraldi Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel ellu viidud projekti „Go Hotel Shnelli Go Green” raames soetati hotellile uus hooneautomaatika, mõõtmissüsteem ning kaasajastati valgustus asendades tubades hõõglambid LED-valgustusega ja viies üldkasutatavate ruumide valgustus üle anduritele. Lisaks on värskelt renoveeritud hotelli tubadesse paigaldatud veesäästlikud tualetipotid ja -segistid, viidud kütte reguleerimine üle anduritele, paigaldatud hoone küljele elektriautode laadimiskohad ning viidud sisse jäätmete liigiti kogumine.

„Läbi viidud uuendused võimaldavad meil ühelt poolt muuta majutusteenust efektiivsemaks tänu energiatarbimise vähenemisele, kuid teisalt ja veelgi olulisemana pakkuda kvaliteetset sisekliimat hotelli külalistele ning säästa keskkonda,“ sõnas Alver Pupart.

Jätkusuutliku majandamise teema on oluline prioriteet kogu Go Groupi kontserni jaoks. Ainuüksi investeering päikeseparkide rajamisse Tallinnas, Rakveres, Tartus ja Türil ulatub enam kui 200 000 euroni. Eelmisel aastal toodeti grupi kinnistutele loodud päikeseparkides 328 724 kWh päikeseenergiat, mis on ca 15% kontserni enda tarbimisest.

Ecostars on hotellidele suunatud jätkusuutlikkuse sertifikaat, mida tunnustab Maailma Turismiorganisatsioon UNWTO/OTM ning mis teeb muuhulgas koostööd UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) programmiga Climate Neutral Now. Ecostarsi rohemärgist kannab enam kui 1600 hotelli üle maailma.

Ecostars väljastab reitinguid läbi sertifitseerimisprotsessi, mis võtavad arvesse mitmeid jätkusuutlikkusega seotud näitajaid nagu näiteks energia ja veesäästlikkus, C02 emissioon, prügi sorteerimine ja taastuvenergiate kasutus.