Menüü

Go Group sai peresõbraliku tööandja algmärgise

Go Group osaleb peresõbraliku tööandja programmis ja sai kätte ka vastava algmärgise. Algmärgis näitab, et tööandja on tänaseks läbinud eelhindamise ning koostanud tegevuskava, kuidas organisatsiooni töökultuuri edaspidi peresõbralikumaks muuta.

2016.a. alustas Sotsiaalministeerium koos partneritega Euroopa Sotsiaalfondi toel peresõbraliku tööandja märgise mudeli välja töötamist. Peresõbraliku tööandja mudel hõlmab pikaajalist konsulteerimis- ja hindamisprotsessi. Töötajate töö- ja pereelu parema ühitamise võimaluste tagamiseks toetatakse ja nõustatakse tööandjat pikaajaliselt, sest nii saab püsivalt muuta organisatsiooni kultuuri ja keskkonda peresõbralikumaks. Pikaajaline taotlemisprotsess on mitmete toetavate tegevustega sisustatud, et tulemused oleksid püsivad ja jätkusuutlikud.

2017. aastast sotsiaalministeeriumi poolt välja antavat peresõbraliku tööandja märgist saavad taotleda nii tööandjad era- ja avalikus sektoris kui ka kodanikuühendused. Programmis osalemiseks ei pea tööandja olema eelnevalt kasutusele võtnud peresõbralikke meetmeid ja piisab sellest, kui tööandjal on soov areneda ning peresõbralikku organisatsioonikultuuri rakendada. Märgise laiem idee on muuta ühiskonna hoiakuid peresõbralikumaks, parandada tööandjate konkurentsivõimet töötajate värbamisel ning suurendada töötajate turvatunnet.

Peresõbraliku tööandja märgise saamiseks peab tööandja läbima mitmeid hindamisi, teda nõustatakse ning lisaks juhtkonnale kaasatakse protsessi ka töötajaid. Uuringute kohaselt on peresõbralikud tööandjad konkurentsivõimelisemad. Eriti nähtav on töö- ja pereelu ühitamise positiivne efekt tööandjatele, kes vajavad spetsiifiliste oskustega tööjõudu. Positiivse tulemusena on välja toodud ka haiguspäevade arvu vähenemist, töötajate madalamat stressitaset ja tööandja maine paranemist.

Peresõbraliku tööandja märgise programm kestab 1,5-3 aastat. Lõppmärgis väljastatakse tavaliselt 3 aastat pärast programmi sisenemist. Programmis osalemine on tööandjate jaoks õppimise ja arenemise protsess ning edasi liigutakse vastavalt tegevusplaanile, missuguse taseme- kuld, hõbe või pronks märgist tööandja soovib saada. Lõppmärgise saanud tööandjad väljuvad programmist ja jätkavad iseseisvalt peresõbralike meetmete elluviimist, kuid saavad järgmisele tasemele liikuda järelhindamisel.

Go Groupis on programmis osalemise eest vastutav personalijuht Anneli Maiste.