Menüü

Algasid Kaitseväe soomukite ümberehitustööd

Go Craft koostöös Scania Eestiga alustas Eesti kaitseväe soomustransportööride ümberehituse projekteerimist ning esimese seitsme CV90 masina remonttöid. Tööde tellijaks on Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Eesti kaitsetööstuse kõige suuremahulisema tellimuse raames on Go Craft alustanud soomustransportööride ümberehitamist. Tööde esimene etapp hõlmab nõuete ja vajaduste süvaanalüüsi ning eelprojekteerimist 31 masina ümberehituseks.

„Kunagi varem pole Eestis sellises mahus soomustehnikat ümber ehitatud, seega on tegemist meie jaoks väga vastutusrikka ja nõudliku projektiga, mille esimene etapp on nüüdseks edukalt alanud,“ ütles Go Crafti militaarsõidukite valdkonna juht Tormis Saar ning lisas, et paralleelselt analüüsi ja projekteerimisega teostatakse juba ka seitsme soomuki remonttöid.

„Töö teeb ambitsioonikaks 31 masina ümberehitus kaheksa erineva otstarbega lahingvälja soomukiks. Seega just projekteerimise, prototüüpimise ning testimise faas on kvaliteedi tagamisel võtmetähtsusega,“ lausus Go Crafti esindaja.

„Ümberehituse projekteerimise faas annab meie sõduritele unikaalse võimaluse disainida täpselt selline soomuk, mis võimaldaks neil kõik lahinguülesanded kiiresti, mugavalt ja ohutult ära täita. Selleks on GoCraft koos Scaniaga näidanud üles kõrget ekspertiisi ja tahet koostööks. Kindlasti on meie huvi kapitaliseerida tekkinud kompetentsi ka tuleviku projektide tarvis. Ma loodan, et toetussoomukite CV90 ümberehituse projekt avab GoCraftile ja tema partneritele ka uus uksi osalemaks militaarprojektides välisturgudel, “ märkis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse soomustatud sõidukite ja tehnika kategooriajuht Ivar Janson.

Järgmise etapina on kavas koostöös tellijaga luua erinevate soomuki versioonide jaoks kvaliteetne ja ergonoomiline töökeskkond, kindlustada komponentide tarne ning alustada ümberehitustöödega. Järgmise aasta teises pooles on kavas esimeste masinate remonttööd lõpetada ning valmis saada esimesed prototüübid.

„Tehniliselt äärmiselt nõudliku töö usaldamine on meie senisele tööle suur tunnustus. Arvestades tööde tihedat ajakava ning tehnilist keerukust, oleme meeskonda kaasanud veel nii koostööpartnerite kui alltöövõtjatena regiooni parimaid eksperte, ”ütles Tormis Saar.

Ühispakkumus soomustransportööride ümberehituseks esitas Go Craft koos SCANIA Eestiga. Meeskonda on kaasatud ka Milrem Robotics projekteerijad, kes töötavad välja tootmisjooniseid erinevate toetussoomukite versioonide lõpplahendustele.

Selle aasta juunis sõlmisid Go Craft ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus lepingu 37 soomustransportööri CV90 ümberehituseks ja remondiks, mis peaksid valmima 2023. aasta lõpuks.

Go Craft on rahvusvaheliselt tunnustatud veokite, raudteeveeremi ja militaarmasinate ümberehitustöid, remonti ja hooldust teostav ettevõte. Tööde hulka kuuluvad näiteks Tallinna retrotrammid ning Eestis teehooldustöid teostavate masinate erilahendused. Militaarvaldkonda laienes 20-aastase kogemusega Go Craft 2021. aastal võites Eesti kaitsetööstuse ajaloo suurima hanke 37 soomustransportööri CV90 ümberehituseks.